Kunder og Samarbejdspartnere

Persondataforordningen i h.t. GDPR (EU 2016/679) CFC & Co A/S behandler og arkiverer kun almindelige persondata og kun hvis disse data har et formål i forbindelse med en handel, en forespørgsel eller rådgivning.

CFC & Co A/S hverken behandler eller arkiverer personfølsomme data i den særlige kategori. CFC & Co A/S arkiverer almindelige persondata i 5 år, hvorefter de bliver slettet. Persondata, som ikke længere bruges, slettes. Persondata, som ikke er korrekte, bliver rettet.

Alle har ret til at få oplyst hvilke personlige data CFC & Co A/S har arkiveret. Alle har også ret til at få rettet sine persondata og endda få egne persondata slettet hos CFC & Co A/S, medmindre det strider imod CFC & Co A/S legitime interesse eller retlige forpligtelse i henhold til EU 2016/679 artikel 6.

Alle har ret til at klage til Datatilsynet på dt@datatilsynet.dk, såfremt CFC & Co A/S ikke lever op til sin oplysningspligt indenfor 30 dage.

De persondata, som vi har registreret er:
Firmanavn og adresse
e-mail
Stillingsbetegnelse
Navn
Mobiltelefonnummer
Arbejdstelefonnummer

Formal

Du ejer retten til dine data, og du skal give os tilladelse og dermed ret til at behandle dine data. Det gør du ved at godkende denne samtykkeerklæring.

Vores behandling af dine data tjener således dette formål, og vi behandler kun data som er relevante og tilstrækkelige i forhold til dette formål.

3.0 Hvor Længe Gemmer Vi Data

Vi gemmer som udgangspunkt dine data så længe som du giver os ret til. Dvs. når du giver os dit samtykke, så gemmes dine data indtil du selv ønsker at trække dit samtykke tilbage. Når vi ikke længere har behov for at gemme dine data, eller du selv aktivt har ønsket at blive fjernet fra
systemet, gennemføres en af nedenstående handlinger:

  • 1. Hvis du ikke længere er ansat hos os, så slettes alle dine data i systemet, og du vil for altid være glemt i vores system.
  • 2. Hvis du er kunde hos os, vil vi som minimum gemme dine data i 5 år. Herefter vil vi hvis/når du ønsker det anonymisere dig i systemet. Dette betyder at vi sletter alle dine data og du bliver anonymiseret med et nyt vilkårligt nummer. Herefter vil du for altid være glemt i vores system.

Dine Rettigheder

Det er vigtigt at du kender dine rettigheder mht. dine data i vores system. Nedenfor kan du læse om dine rettigheder:

Ret Til Indsigt

Du har altid ret til at få oplyst hvilke data vi registrerer og behandler om dig. Du skal blot rette henvendelse til os. Herefter giver vi dig mulighed for at se alle de registreringer, som vi har oprettet i vores system omkring dig.

Ret Til At Blive Glemt

Du har altid ret til at tilbagetrække dit samtykke og således blive slettet eller anonymiseret i vores system. Du skal blot rette henvendelse til os, så undersøger vi, om du kan slettes eller anonymiseres. Herefter igangsætter vi processen med henblik på at slette eller anonymisere dig i vores system.

Ret Til At Få Berigtiget Dine Data.

Skulle det vise sig at vi har registreret fejlagtige oplysninger om dig, har du altid ret til at få disse rettet eller slettet. Dette gør du ved at rette henvendelse til os, så sørger vi for at data bliver rettet.:

Ret Til At Få En Kopi Af Dine Data

Hvis du ønsker det, kan du få en fil med alle dine stamdata fra vores system, til evt. videreformidling. Du skal kontakte os, så sørger vi for at du får fremsendt dine data.

Hvem Behandler Dine Data

Vores ansatte og IT-databehandlere kan som udgangspunkt se alle dine data i vores system.

Når du har arbejdet for os og dermed er berettiget til løn, vil vi naturligvis overføre relevante data til vores lønsystem og dermed også sende dele af dine data til SKAT og andre myndigheder. Dette er påbudt i loven og kræver således ikke dit samtykke.

Videregivelse Af Dine Data

Vi videregiver aldrig dine data til andre personer, virksomheder, myndigheder eller systemer end hvad der er beskrevet i denne samtykkeerklæring. Skulle situationen opstå, hvor det er nødvendigt at videregive dine data, vil du altid blive orienteret.

Data

Dine data bliver gemt i vores IT-system som hostes på servere placeret i Danmark. Dine data vil således altid være i Danmark og regler for behandling vil derfor også være underlagt dansk lov.

Backup

Vi tager løbende backup af alle dine data og gemmer disse. Skulle vores driftssystem, således bryde sammen, har vi altid en kopi af dine data, der maks. er 24 timer gammel.

Samtykkeerklæring

Denne samtykkeerklæring kan ændres.
Skulle vi ændre hvorledes vi behandler dine data, eller hvis vi i øvrigt opdaterer denne samtykkeerklæring, vil du altid blive afkrævet et nyt samtykke og herunder har du altid ret til at afvise dette og dermed blive slettet eller anonymiseret i vores system.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på hovednummer +45 8827 1700